Inleiding
Business Innovator verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Business Innovator en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).


College bescherming persoonsgegevens
Business Innovator verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.


Verwerking Persoonsgegevens
Business Innovator behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Business Innovator verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Business Innovator-nieuwsbrief en het doneren aan Business Innovator. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Business Innovator dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeld link in het e-mail bericht of Business Innovator hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail of een brief te sturen naar sjouke@businessinnovator.nl Business Innovator verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website Business Innovator plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Business Innovator beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Business Innovator na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Business Innovator gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Business Innovator website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien ... u toestemming geeft.

Google Analytics:Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Business Innovator inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Business Innovator de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Business Innovator kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de . Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u 

Disqus / Quantcast:Disqus / Quantcast maakt het mogelijk dat bezoekers kunnen reageren op berichten. Om te kunnen reageren dient een bezoeker zijn/haar e-mailadres in te vullen. Ook kan er een koppeling gemaakt worden met een ander account om een reactie te kunnen plaatsen. Om dit allemaal mogelijk te maken worden er cookies geplaatst.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Business Innovator cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Business Innovator website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Business Innovator plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Business Innovator  website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.


Beveiliging
Business Innovator heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van Business Innovator zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Business Innovator kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Business Innovator, dan kunt u deze richten per e-mail: sjouke@businessinnovator.nl

Wijziging van Privacy Statement
Business Innovator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Business Innovator  adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.