Paprikadraaiers en pillendraaiers

Een zzp’er werkt vooral voor één tuinbouwbedrijf. De belastingrechter vindt dat hij ondernemer is. Geldt dit ook voor zorgprofessionals?


Paprikadraaier
. Zzp’er Geert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij verricht zeer specifieke werkzaamheden in de tuinbouw, namelijk het draaien en toppen van paprikaplanten. Voor 2014 beschikt Geert over een VAR-wuo. Hij is dus aangemerkt als ondernemer. Na een boekenonderzoek in 2013 en 2015 vindt de inspecteur echter dat Geert geen ondernemer is. Volgens de inspecteur is Geert geen ondernemer omdat hij één opdrachtgever heeft, niet investeert en geen ondernemersrisico loopt. Hij presenteert zich ook niet als ondernemer en heeft niet de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Geert stapt naar de rechter.

Risico’s en klantenkring.
Het Gerechtshof Den Haag, 22.05.2018 (GHDHA:2018:1184) , geeft Geert gelijk. Volgens het hof is voor ondernemerschap van belang of een zzp’er ondernemingsrisico’s loopt. Van belang is of deze zzp’er voor zijn omzet afhankelijk is van een zelf opgebouwde klantenkring. En of deze zzp’er risico’s van enige betekenis loopt ter zake van investeringen of debiteuren.

Ondernemerschap.
Volgens het hof is het van belang dat Geert zijn opdrachten verwerft door persoonlijk contact, eventueel via een uitzendbureau. Met de enkele opdrachtgever die hij heeft, is hij al fulltime bezig. Er is dus geen noodzaak om meerdere opdrachtgevers te zoeken. Ook is het in de branche niet gebruikelijk om opdrachtgevers te werven via reclame. In de richting van een zelfstandig uitgeoefend beroep wijzen ook: het risico van een claim bij schade of wanprestatie, de mogelijkheid zich te laten vervangen bij ziekte of vakantie, het risico van meer of minder omzet naar gelang hij meer of minder uren kan maken of indien hij een verkeerde inschatting maakt van de benodigde werkzaamheden.

Voor de zorgprofessional betekent dit … Voor een vrije beroepsbeoefenaar (in de zorg) met een langdurige relatie met één opdrachtgever is het vooral van belang dat er daadwerkelijk risico aanwezig is, met name wat betreft de vergoeding. Bijv. door een percentage van de omzet af te spreken. Let daarnaast op de hierboven vermelde omstandigheden.

Een langdurige relatie met één opdrachtgever staat ondernemerschap niet in de weg. Er moet wel sprake zijn van reële ondernemersrisico’s.