Oppassen met aansprakelijkheid

Aansprakelijk voor een schade? Dan kan een aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. Wil je iemand aansprakelijk stellen om je schade te verhalen, dan kan een rechtsbijstandverzekering helpen. Let wel op de mitsen en maren.

„Een brandend huis kun je niet verzekeren. En voor rechtsbijstandverzekeringen geldt ook dat ’smeulende’ conflicten niet gedekt zijn”, aldus financieel onderzoeksbureau MoneyView, dat aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen onder de loep heeft genomen.

Daarnaast is het zo dat verschillende aanbieders een wachttijd hanteren. Binnen deze termijn kan geen beroep worden gedaan op rechtsbijstand, maar moet u wel premie betalen. „Daarnaast geldt altijd dat het conflict onvoorzienbaar moet zijn. Een verzekeraar dekt namelijk alleen onzekere voorvallen.”

Volgens MoneyView onderscheiden de rechtsbijstandverzekeringen van ABN Amro, Centraal Beheer Achmea en Nationale-Nederlanden zich als het gaat om voorwaarden.

Zo hanteren zij geen eigen risico wanneer een verzekerde zelf een advocaat wenst in te schakelen bij procedures waarvoor dit niet verplicht is.

Qua prijs komen de rechtsbijstandverzekeringen van a.s.r., Ditzo en Nationale-Nederlanden als beste uit de bus.

Wordt gekeken naar de voorwaarden bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren, dan bestaat de top drie uit de verzekeringen van ABN AMRO, Avéro Achmea en Klaverblad. Qua prijs bestaat de top drie uit Aon Direct, Klaverblad en OHRA.