Nederland wint award bij wereldtop open overheid

De huishoudboekjes van lokale overheden online bekijken en vergelijken. Dit project heeft de stichting Open State Foundation een award opgeleverd. Het project, genaamd Open Spending, is onderdeel van het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De 'Honourable mention' award ontvingen zij tijdens het Open Government Partnership Global Summit, waar minister Plasterk (BZK) ook deel aan neemt.


Beeld: OGP


Open State Foundation heeft de prijs gewonnen omdat de website/het project burgers helpt meer inzage te geven in hoe hun belastinggeld wordt uitgegeven en overheden leggen zodoende beter verantwoording af over hun keuzes. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten hun inkomsten en uitgaven elk jaar in een begroting en jaarverslag. Volgens Open State Foundation dikke boekwerken die lang niet altijd even toegankelijk zijn.

Op openspending.nl zijn de huishoudboekjes van lokale overheden in een simpel overzicht per samengevat. Ook kun je eenvoudig vergelijken met bijvoorbeeld je buurgemeente. De Open State Foundation heeft nu de volgende stap gezet door met een aantal gemeenten en provincies financiële data vrij te geven die nog meer details prijsgeven. Daarnaast zijn alle cijfers beschikbaar als open data en kan iedereen deze eenvoudig hergebruiken in nieuwe innovatieve toepassingen.

Minister Plasterk is trots op de mensen van Open State Foundation. “Zij verbeteren de informatiepositie van burgers. Natuurlijk moeten jaarrekeningen van gemeenten openbaar gemaakt worden, maar dankzij Open State Foundation is dit veel begrijpelijk gemaakt van mensen. En dan kunnen mensen natuurlijk pas echt actief worden in hun gemeente, en meedenken over de keuzes die gemaakt worden. Dit leidt ook tot meer begrip voor de overheid, want zo wordt ook inzichtelijk dat je wel meer geld kan uitgeven aan bijvoorbeeld het groen in de stad, maar dat dit ten koste gaat van de lokale bieb of de speeltuin. Wij hebben Open State Foundation ondersteund voor dit project, dus ik ben trots op deze mooie uitkomst.”