Minister opent WOZ-waardeloket

Onlangs heeft minister Plasterk het WOZ-waardeloket geopend. Kunt u nu zomaar van alle interessante panden in de regio de WOZ-waarde achterhalen?
WOZ-waardeloket. Zoals wij eerder al aankondigden, is de Wet waardering onroerende zaken per 1 oktober 2016 aangepast, waardoor WOZ-waarden openbaar gemaakt moeten worden. Het Ministerie van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer hebben hiervoor de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en het WOZ-waardeloket ( https://www.wozwaardeloket.nl ) ontwikkeld.

Wat is er te vinden? Op dit moment zijn er alleen de WOZ-waarden van woningen met als peildatum 1 januari 2015 te vinden. Naast de WOZ-waarde wordt ook het identificatienummer, de peildatum, het bouwjaar en de woonoppervlakte gerapporteerd. Eenmaal per week wordt het loket met nieuwe gegevens gevuld.

Bulkinformatie opvragen. Het is (nog) niet toegestaan om een bestand met een groot aantal WOZ-waarden te verstrekken of als download beschikbaar te stellen. In beginsel maakt de wet dit wel mogelijk in artikel 40a, tweede lid. Maar men wil eerst ervaring opdoen met individuele verstrekking. U mag een onbeperkt aantal afzonderlijke woningen raadplegen, maar om overbelasting van het loket te voorkomen, is een drempelmechanisme ingebouwd, waarin een maximum aantal woningen binnen een bepaalde tijdsperiode is ingesteld. Let op. U mag niet massaal (geautomatiseerd) gegevens aan het loket onttrekken en u mag deze informatie ook niet aan derden ter beschikking stellen.

Doen alle gemeenten mee? Uiteindelijk zullen alle gemeenten hieraan meedoen. Tot nu toe doen er ca. 100 gemeenten mee. Op de website van de Waarderingskamer vindt u een actuele lijst ( https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/aangesloten-gemeenten/ ). Staat een bepaalde gemeente er niet tussen, dan zult u bij de betreffende gemeente moeten informeren hoe ze u wel aan een bepaalde WOZ-waarde kunnen helpen. Voor Amsterdam en enkele andere gemeenten kunt u bijvoorbeeld nog terecht op https://knoop-woz.nl