Het Friese Haagje

Uitgever-Hoofdredactie -Vormgever-directie Sjouke van der Schaaf

Maandag 20 September 18:52:48

Meitinker-app versnelt periode voor aanvraag Wmo-voorziening

Voor inwoners in Heerenveen die een hulpvraag hebben in het ‘sociaal domein’ is de meitinker meestal het eerste aanspreekpunt. Zij komen bij de inwoners thuis voor een gesprek, en maken van dat gesprek aantekeningen.

Vanaf nu kunnen zij via een ‘meitinker-app’ de aantekeningen direct en ter plekke verwerken tot een verslag en ook nog met de vraagsteller digitaal doorlopen.
Dit alles gaat op een uniforme manier en dat scheelt tijd en administratie. Want het versturen hoeft niet langer op papier en per post, maar kan digitaal en ondertekend (en beveiligd!) teruggestuurd. Eventueel al tijdens ditzelfde gesprek, of anders zo vlot mogelijk na afloop.

Voor de inwoners is het dan fijn dat ze ook zo vlot mogelijk hun aanvraag voor een (maatwerk)voorziening ingediend hebben.

Bij een aanvraag kan ook ter plekke een foto gemaakt worden van een situatie. Een voorbeeld is een foto van een trap bij een aanvraag voor een traplift. In de app, die is ontwikkeld door Montr, zit altijd een link naar aanbieders en de meest recente folders die beschikbaar zijn.

7 jul. 2019