Inzage in BKR gratis...

Door invoering van de AVG hebben consumenten meer grip op de gegevens die van hen worden vastgelegd, ook bij het BKR. Wat betekent dit?

Rumoer rond het BKR.

 De laatste jaren is er veel te doen geweest rond de BKR-registratie. Het BKR is het in Tiel gevestigde Bureau Krediet Registratie dat gegevens bijhoudt over leningen (

https://www.bkr.nl

 ). De door het BKR vastgelegde gegevens zijn voor geldverstrekkers van groot belang bij het beoordelen van onder andere een hypotheekaanvraag. Steeds meer contracten (zoals contracten voor ‘gratis’ mobiele telefoons en de mogelijkheid tot rood staan bij de bank) worden vastgelegd en hebben zodoende gevolgen voor het bedrag dat uw cliënt kan lenen.

Snelheid geboden.

 In de huidige markt is het voor kopers vaak nodig om snel te kunnen handelen. Veel woningen zijn bij wijze van spreken al verkocht voordat ermee geadverteerd wordt en vaak boven de vraagprijs. Dan zit uw cliënt (en de verkoper) niet te wachten op vertraging bij aanvraag van de hypotheek.

Problemen voorblijven.

 Om snel te kunnen handelen, is het voor uw cliënt belangrijk al in een vroegtijdig stadium te weten of het aanvragen van een hypotheek een probleem kan worden. Mocht het gaan om een vergissing, dan is er nog tijd om dit bij het BKR te laten herstellen voordat de hypotheekaanvraag de deur uitgaat. Hiervoor is het nodig dat uw cliënt op de hoogte is van zijn BKR-registratie.

Hardnekkig.

 Als uw cliënt geregistreerd staat bij het BKR, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van zijn hypotheek, ook als de schuld slechts klein is. Een registratie blijft vijf jaar staan, ook als de schuld al is afgelost.

Tip.

 Het BKR moet bij registratie een belangenafweging maken. Raadpleeg de Handreiking Belangenafweging 2018.

Overzicht opvragen.

 Het BKR verstrekt een overzicht waarin alle kredieten en leningen staan, inclusief eventuele betalingsachterstanden. Een negatieve registratie blijft zichtbaar gedurende vijf jaar.

Tip.

 Sinds de invoering van de AVG is inzage in de BKR-registratie eenvoudiger geworden. Deze ‘AVG-inzage’ kan iedereen eenmaal per jaar gratis aanvragen. Tegen betaling kunnen er uitgebreidere overzichten worden aangevraagd.

Adviseer uw cliënt een overzicht van zijn BKR-registratie aan te vragen zodra hij zich gaat oriënteren over de aankoop van een woning. Dit is nu gratis