Huishoudens profiteren steeds meer van herstel economie

Huishoudens krijgen de laatste jaren een steeds groter steeds deel van het nationaal inkomen, terwijl het aandeel van bedrijven juist daalde.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van 2001 tot 2012 zagen juist met name bedrijven hun inkomen toenemen, terwijl huishoudens nauwelijks extra geld overhielden. Maar nu is die trend dus al een paar jaar andersom.

Huishoudens waren vorig jaar goed voor 55 procent van de total. Dat aandeel is sinds 2012 steeds toegenomen. In 2011 was het aandeel nog 53,2 procent.

Minder sociale premies en aan het werk

Dat huishoudens meer overhielden komt onder meer doordat er minder sociale premies betaald hoefden te worden. Zo ging onder meer de pensioenpremie omlaag. Daarnaast steeg het inkomen doordat het aantal zelfstandigen toenam.

Bedrijven zagen vooral buitenlandse winsten dalen. Het CBS benadrukt dat de olieprijs daar een belangrijke rol bij speelt. Sinds medio 2014 is die stevig gedaald. Dat zorgt onder meer voor schommelende buitenlandse winsten bij onder andere Shell, een zwaargewicht onder de Nederlandse ondernemingen.

Daarnaast keren bedrijven weer meer dividend uit aan aandeelhouders, waardoor onder de streep uiteindelijk minder geld overblijft.

In totaal bedroeg het nationaal beschikbaar inkomen, het bedrag dat vrij is om uit te geven, te investeren of te sparen, vorig jaar krap 505 miljard euro.