Hoofddoekjes in de ban?

Het was volop in het nieuws: het Europees Hof van Justitie heeft nu bepaald dat een werkgever hoofddoekjes mag verbieden. Hoe zit dat precies?

Vanaf nu draag ik een hoofddoek. Een receptioniste besloot in 2006 dat ze voortaan een hoofddoek ging dragen en vertelde dit aan haar baas. Deze verbood haar op het werk een hoofddoek te dragen omdat een van de (ongeschreven) regels in het bedrijf is dat de werknemers geen zichtbare tekenen van hun geloof of levensovertuiging mogen dragen. De receptioniste zette door en werd ontslagen.

Dat is discriminatie! De werkneemster vond dat zij gediscrimineerd werd en stapte naar de (Vlaamse) rechter. Deze rechter moest beoordelen of huisregels die zichtbare uitingen van politieke, filosofische of religieuze aard verbieden, discriminerend zijn. De rechter kwam daar niet uit en legde de vraag voor aan het Europees Hof van Justitie. Deze hoogste Europese rechter kwam onlangs (10 jaar later) met een antwoord.

Als daar een goede reden voor is. Het antwoord van het hof is helder. Als de werkgever een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft én het verbod voor iedereen geldt, zijn huisregels die zichtbare uitingen van politieke, filosofische of religieuze aard verbieden, niet discriminerend.

Wat is een ‘gerechtvaardigd belang’? Het Europees Hof van Justitie geeft aan dat de werkgever die een neutrale uitstraling van zijn bedrijf wenst en daarom wil dat werknemers die klantcontact hebben een neutrale uitstraling hebben, een gerechtvaardigd belang heeft.

Oké, het mag dus, maargelden er nog eisen? Het hof stelt nogal wat eisen aan een hoofddoekverbod. Waar moet u dus rekening mee houden als u zo’n verbod voor uw werknemers wilt?

  • U moet een goede reden hebben voor zo’n verbod. Leg die reden ook vast in het verbod zodat deze duidelijk is.
  • U moet het verbod consequent toepassen. Laat het gelden voor alle medewerkers in uw bedrijf en hanteer het voor alle medewerkers op dezelfde manier.
  • U moet het verbod schriftelijk vastleggen en het vooraf duidelijk aan alle medewerkers meedelen. Leg het vast in een reglement.
U mag hoofddoekjes (en andere religieuze uitingen) verbieden als u een goede reden heeft, de werknemers van tevoren informeert en het verbod strikt handhaaft.