Goedkoop elektrisch rijden met fiscale truc klinkt leuk, maar is risicovol!

In de media verscheen er een juichverhaal dat met een fiscale truc elektrisch rijden aanzienlijk goedkoper zou zijn. Wij willen voorkomen dat onze abonnees misschien op het verkeerde been gezet worden. Wij twijfelen vooralsnog aan het voorgestelde aantrekkelijke plaatje.

Uit de publicaties begrijpen wij dat de werknemer een privéleasecontract afsluit voor een elektrische auto. Vervolgens neemt de werkgever de kosten van het contract over in ruil voor een gelijk bedrag aan minder brutoloon. De werknemer zou dankzij de lage bijtelling (4%) netto beter af zijn. De werkgever ook, omdat de werkgeverslasten dalen.

Wij willen u toch waarschuwen dat een en ander te simpel gepresenteerd wordt. Geheel afhankelijk van de omstandigheden zou de Belastingdienst kunnen stellen dat:

  1. de bijtellingsregeling (percentage) niet van toepassing is omdat in de wet staat ‘ook voor privégebruik’ en dus niet ‘alleen voor privégebruik’. Het feit dat de werknemer alle kosten privé betaalt, is bijvoorbeeld ook voor de noodzakelijke telefoon een reden om te vinden dat de telefoon dus volgens de werkgever niet echt nodig is;
  2. als de bijtelling moet worden toegepast, er (zo denken wij) wel sprake is van excessief privégebruik (met andere woorden: beperking bijtelling niet tot 4%, maar maximaal 82% (100% minus 18%: het verschil tussen de gewone en de verlaagde bijtelling van 4%).

Wij achten beide genoemde argumenten steekhoudend.

De reden waarom de Belastingdienst met de beschreven constructie akkoord zou zijn gegaan, is in de berichtgeving verder niet toegelicht. Naar aanleiding van vragen van relaties waarschuwen wij u om deze constructie niet zomaar klakkeloos te kopiëren.