Het Friese Haagje

Uitgever-Hoofdredactie -Vormgever-directie Sjouke van der Schaaf

Maandag 20 September 18:52:45

Geluidsoverlast van de buren: zo pak je dat aan

In een klein landje als Nederland woon je al snel dicht op elkaar. Het is niet zo gek als je af en toe geluid hoort van je buren. Als je continu last hebt van geluiden van je buren, dan heb je te maken met geluidsoverlast. Denk dan aan te harde muziek, continu blaffende honden, gebonk en geschreeuw. Je wilt natuurlijk geen ruzie met de buren, dus hoe los je dit het beste op?

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat burenlawaai op nummer twee staat van grootste veroorzakers van geluidsoverlast in de omgeving. Op nummer één staat werkverkeer.

Lawaai door de buren wordt vooral veroorzaakt door zogeheten ‘contactgeluiden’ in woningen, zoals lopen op harde vloeren, traplopen en slaan met de deuren. Maar ook harde muziek is een veelvoorkomende oorzaak. Naast dat geluidsoverlast vervelend is, is het ook slecht voor je gezondheid. Door het lawaai kun je mogelijk slechter slapen en als je ramen en deuren dichthoudt, ontbreekt er een ventilatie in huis.

Ga in gesprek met je buren

Het Juridisch Loket geeft aan dat je eerst het gesprek met de buren moet aangaan. De buren ervaren de geluidsoverlast waarschijnlijk niet zoals jij dat doet. Misschien hebben ze helemaal niet in de gaten dat bijvoorbeeld de muziek zodanig hard staat dat jij er last van hebt.

Maak afspraken met de buren. Zo kun je afspreken dat ze de deuren wat zachter dichtdoen, kun je tijden afspreken tot wanneer de buren gitaar spelen en tot hoe laat de muziek aan mag. Je kunt ook kijken naar praktische maatregelen. Bijvoorbeeld doppen onder de stoelpoten, een stopper voor de deur of isolatiemateriaal op bepaalde plekken in de woning. Als je een huurwoning hebt, overleg dan met de verhuurder over aanpassingen van de woning.

In het rapport van het RIVM staat overigens dat burenlawaai lastig aan te pakken is met beleidsregels. Het is dus belangrijk om er samen uit te komen.

Geluiden van buren (en werkverkeer) zijn de belangrijkste bronnen van slaapverstoring. Maar liefst 5,1 procent geeft aan ernstige slaapverstoring te ervaren door de buren.

Schrijf het op

Houd in een logboek bij wanneer en wat voor overlast je hebt. Je moet namelijk kunnen bewijzen dat er sprake is van overlast. Je kunt ook opnames in je eigen woning maken om geluidsoverlast vast te leggen.

Ken de regels

Voor woningen en flatgebouwen zijn er vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms regels over geluidsoverlast. Je kunt de reglementen opvragen bij de verhuurder. Meld overtredingen schriftelijk bij de verhuurder, woningbouwvereniging of gemeente. De verhuurder kan eventueel bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast te beperken.

38 procent van de Nederlandse bevolking is enigszins gehinderd door het geluid van buitenactiviteiten van de buren. 8,3 procent geeft aan dat de hinder ernstig is. De geluidshinder is in de afgelopen 20 jaar op gelijk niveau gebleven.

Hulp van toezichthouders

Sommige woonwijken of wooncomplexen hebben een toezichthouder, zoals een huismeester, conciërge of stadswacht. Meld de overlast bij de toezichthouder, zo kan hij of zij een oogje in het zeil houden. Ook kan de toezichthouder meldingen over buurtbewoners bundelen.

Schakel buurtbemiddeling in

Gemeenten en sociale wijkteams hebben buurtbemiddelaars. Zij zijn gespecialiseerd in het oplossen van problemen tussen buren. Verstandig dus om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt hier buurtmiddelingvinden.

Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren is met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van De Volkskrant.

Meld het bij het meldpunt overlast

In veel gemeenten is er een meldpunt overlast. Na een melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te onderzoeken. De rapporteur kan desnoods andere instanties inschakelen om tot een oplossing te komen. Op de website van de gemeente kun je kijken of een meldpunt overlast aanwezig is.

In juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (Waw) ingegaan, beter bekend als de ‘aso-wet’. Burgemeesters hebben bevoegdheden gekregen om maatregelen op te leggen aan overlastgevers, om zo burenproblemen op te lossen. Burgemeesters kunnen bewoners dwingen iets te doen of te laten.

Schakel de politie in

Het is één van de laatste opties, als alle voorgaande stappen niet lukt. De wijkagent kan bemiddelen bij burenoverlast. Verder kan de politie optreden als de openbare orde wordt verstoord of als er sprake is van een strafbaar feit.

Neem contact op met een advocaat

Werkt een politieoptreden ook niet en is er sprake van onrechtmatige geluidshinder? Dan kun je met behulp van een advocaat de rechter vragen de buren te verbieden door te gaan met de geluidsoverlast. Je moet wel kunnen bewijzen dat de geluidsoverlast van de buren onrechtmatige hinder oplevert. De beslissing van de rechter is een afweging tussen het belang van jou en de buren.

Bron: Het Juridisch Loket, Rijksoverheid

19 jul. 2019

Categorie Consumenten

Tags

Buren