Geldt de verhoogde schenkvrijstelling ook voor u?

Vanaf 2017 geldt er een vrijstelling in de schenkbelasting van € 100.000,-, op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan een eigen woning. Maar hoe zit dat precies als u in het verleden deze vrijstelling al eens (deels) gebruikt heeft?

Vrijstelling? De schenkvrijstelling geldt als de schenking wordt besteed aan de aankoop of verbouwing van een eigen woning of als u ermee een hierop rustende hypotheek aflost. De schenking mag over drie opeenvolgende jaren worden uitgespreid. Tip. Het is niet meer noodzakelijk dat het een schenking van ouders aan kinderen betreft. Dus als u een ander familielid wilt helpen, geldt eveneens de vrijstelling.

Algemene vrijstellingen t.b.v. kinderen

  • Er geldt voor schenkingen aan kinderen een vrijstelling, die in 2016 € 5.304,- bedraagt.
  • Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt in 2016 eenmalig een vrijstelling van € 25.449,-.

Extra vrijstellingen t.b.v. kinderen. De eenmalige vrijstelling van thans € 25.449,- kan en kon in een aantal gevallen worden verhoogd.

  • 1 oktober 2013 t/m 31 december 2014: U kon in deze periode maximaal €100.000,- belastingvrij schenken als het geld gebruikt werd voor een eigen woning.
  • 2015 en 2016: Voor deze periode gold/geldt een extra vrijstelling van maximaal € 52.752,- (2015) of € 53.016,- (2016) bij schenken aan uw kind, als het geld gebruikt werd of wordt voor een eigen woning of een dure studie.

Overgangsrecht 1

Heeft u in de periode 1 oktober 2013 t/m 31 december 2014 de eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar benut, dan kunt u geen gebruik maken van de extra vrijstelling per 2017. Dit staat dus los van de vraag of u slechts de reguliere vrijstelling heeft benut, of de verhoogde vrijstelling van € 100.000,- of een deel van de verhoogde vrijstelling. De gedachte hierachter is dat u van de vrijstelling van € 100.000,- gebruik heeft kunnen maken. Heeft u dit niet of slechts gedeeltelijk gedaan, dan vervalt toch het recht op de verhoogde vrijstelling per 2017.

Overgangsrecht 2

Heeft u in 2015 of 2016 gebruikgemaakt of gaat u nog gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling van maximaal € 52.752,- (2015) of € 53.016,- (2016), dan kunt u alleen in 2017 en 2018 nog gebruikmaken van de vrijstelling van € 100.000,-, voor zover dit meer is dan € 53.016,-. Dit is dus maximaal € 100.000,- -/- € 53.016,- = € 46.984,-.

Wat kunt u hiermee?

Voor de vraag of u ook vanaf 2017 nog belastingvrij kunt schenken ten behoeve van een eigen woning voor uw kinderen, is het dus van belang of u in het verleden al geschonken heeft en daarbij een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling. Zo ja, dan vervalt dit recht of u heeft nog recht op het restant van de vrijstelling.

Tip 1. Het is fiscaal gezien dus onverstandig dit jaar slechts een deel van de verhoogde vrijstelling te schenken, als u in 2017 of 2018 meer dan € 46.984,- extra wilt schenken.

Tip 2. Houd nog in uw achterhoofd dat de vrijstelling vanaf 2017 niet meer alleen voor kinderen geldt. Schenkingen aan kleinkinderen, broers of bijvoorbeeld ouders worden daarmee een stuk aantrekkelijker, op voorwaarde dat ze besteed worden aan een eigen woning.