Enorme boetes wegens te lage lonen

De Inspectie SZW is in het nieuws vanwege tonnenhoge boetes die zij heeft opgelegd. Wat speelt er? Waar controleert de inspectie nu op? Hoe bent u ingedekt?

Boete van € 578.000,-. Onlangs is door de Inspectie SZW een enorme boete van € 578.000,- opgelegd aan een uitzendbureau met 68 medewerkers, omdat men niet inzichtelijk kon maken dat de medewerkers voor de gewerkte uren voldoende loon en vakantiebijslag hadden ontvangen.

Wat speelde er recentelijk bij een schoonmaakbedrijf? Bij een schoonmaakbedrijf werd door de inspectie een boete opgelegd van € 230.000,-, omdat ook dit bedrijf niet inzichtelijk kon maken dat de medewerkers voldoende loon en vakantiebijslag ontvingen. Bij dit bedrijf werden de medewerkers per uur uitbetaald, maar stond er per schoon te maken kamer een normtijd. Als de medewerkers de kamers niet binnen deze normtijd schoon konden maken, kregen ze voor de extra tijd niet betaald, waardoor ze onder het minimumloon zouden kunnen verdienen.

Bezwaar? De bedrijven kregen ‘boetebeschikkingen’. Tegen zo’n boetebeschikking kan men binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kans van slagen? De grootste kans van slagen heeft het bezwaar als aangetoond kan worden dat de medewerkers wel degelijk voldoende salaris hebben ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de lijn van de gewerkte uren naar uitbetaling van het salaris. Het beste is dat de urenregistratie wordt bijgehouden in een softwarepakket, bijvoorbeeld software waarbij de totale uren/factuur/sollicitanten wordt bijgehouden of een salarisadministratie met een tijdregistratiemodule. De medewerkers kunnen dan bijvoorbeeld via een app op de telefoon de gewerkte uren doorgeven, welke dan gebruikt worden voor het opstellen van de facturen en de salarisadministratie.

Betalen? Ook al is er bezwaar gemaakt, de bestuurlijke boete moet toch binnen de gestelde termijn worden betaald. Wel kan men een betalingsregeling van max. 120 maanden aanvragen via https://www.inspectieszw.nl


Zorg dat uit uw administratie blijkt wie, wanneer, hoeveel uren heeft gewerkt en welk salaris daarvoor is uitbetaald. Zo bent u ingedekt tegen enorme boetes.