Einde aftrek werkruimte in huurwoning

Indien u als ondernemer werkt vanuit uw huurwoning, dan kunt u aanspraak maken op een extra kostenaftrek. Deze gaat echter verdwijnen. Hoe zit dat?

Wat speelt er?

De Hoge Raad heeft onlangs, 12.08.2016 (HR:2016:1899) , bevestigd dat het voor een ondernemer die vanuit een huurwoning werkt, mogelijk is om huurderslasten als aftrekpost op te voeren. De woning moet dan wel minimaal voor 10% zakelijk worden gebruikt. Ook moet het huurrecht tot het ondernemingsvermogen worden gerekend.

Keuzemoment.

U kunt niet zomaar beslissen om uw huurrecht tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Deze keuze moet u maken op het moment dat u de onderneming start, naar een huurwoning verhuist of als u bijvoorbeeld een grotere of een extra werkkamer in gebruik neemt.

Aanzienlijke belastingbesparing.

Het fiscale voordeel van deze regeling is behoorlijk. U mag alle huurderslasten in mindering brengen op uw winst. Denk hierbij niet alleen aan de maandelijkse huur, maar ook aan gemeentelijke heffingen en gas, water en licht. Voor het privégebruik van de woning moet wel een forfaitair bedrag bij uw inkomen worden geteld, maar dat is in de regel aanzienlijk lager dan de aftrekpost.

Wijziging aangekondigd.

Staatssecretaris Wiebes is niet blij met deze uitspraak. Enerzijds omdat de overheid hierdoor naar verwachting zo’n € 500 miljoen aan belastingopbrengsten gaat mislopen, anderzijds omdat er een ongelijkheid ontstaat met ondernemers in een koopwoning. Zij kunnen de kosten van een onzelfstandige werkruimte namelijk niet aftrekken van hun winst. Onlangs heeft Wiebes dan ook een voorstel ingediend tot aanpassing van het Belastingplan 2017 om deze aftrekmogelijkheid te beëindigen.

Wat betekent dat voor u?

Uit het voorstel blijkt dat de wetswijziging per 1 januari 2017 ingaat. Tot en met de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016 blijft de huidige regelgeving dus van toepassing zoals door de Hoge Raad is uitgelegd. Tip. Mogelijk kunt u zelfs over 2015 nog voordeel behalen. Als de definitieve aanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk is geworden, dan kunt u bezwaar maken tegen uw eigen aangifte of aanslag en de aftrekpost alsnog hierin verwerken.

Ga na of u aan de voorwaarden voor de extra kostenaftrek voldoet. Zo ja, dan kunt u dit bij uw belastingaangifte 2016 nog toepassen en mogelijk ook nog voor 2015.