Het Friese Haagje

Uitgever-Hoofdredactie -Vormgever-directie Sjouke van der Schaaf

Maandag 20 September 18:52:45

Banksparen voor later, wat zijn de zon- en schaduwzijdes?

Er wordt vaak geschreven over de FOR, pensioenen en lijfrentes. Banksparen komt zelden aan bod. Is

banksparen zo oninteressant? Of is er gewoon (te) weinig aandacht voor? We zetten het voor u op een rijtje ...

Wat is ‘banksparen’ ook alweer?

Spaarvorm. Banksparen is een fiscaal gefacilieerde vorm van sparen. Uw spaarbedrag wordt daarbij op een geblokkeerde rekening bij een bank gestort. Het tegoed dat u opbouwt, is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde

doelen op te nemen. Tip 1. Het kan bijvoorbeeld ook aanvullend een prima middel zijn om een pensioentekort aan te

vullen. Tip 2. Bankspaarproducten kunt u vergelijken op https://www.sparen.nl/banksparen Men maakt gebruik van informatie van het onafhankelijke MoneyView ( https://www.moneyview.nl/ ).

Fiscaal voordeel. De spaarbedragen zijn aftrekbaar in box 1, mits u een pensioentekort heeft. Daarbij wordt gekeken naar de opbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) en in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt dus per jaar niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. Tip.Vanaf medio mei zou er voor het berekenen van de jaarruimte een rekenhulp (2019) op de website van de Belastingdienst komen. Tot het zover is, kunt u een

indicatieberekening maken door te doen alsof u een voorlopige aanslag aanvraagt ( https://bit.ly/2j9s4k5 ).

De zonnige kanten van banksparen

 • Spaarbedragen, mits pensioentekort, zijn aftrekbaar in box 1.
 • U betaalt geen vermogensbelasting box 3 over het spaartegoed.
 • Als u komt te overlijden, gaat het tegoed naar uw erfgenamen. Het komt dus niet te vervallen.
 • U kunt het tegoed maandelijks of jaarlijks laten uitkeren.
 • Uitkering is vaak minder belast, in verband met de bereikte AOW-leeftijd.
 • Banksparen kan een goed middel zijn om uw erfenis fiscaalvriendelijk te regelen (estateplanning).
 • U kunt banksparen gebruiken voor uw (fiscale) oudedagsreserve (FOR) of om uw stakingswinst in onder te brengen.
 • Het tegoed valt onder het depositogarantiestelsel (tot € 100.000).

Maar ook schaduwkanten ...

 • De uitkeringen moeten starten op uw AOW-leeftijd of maximaal vijf jaar later.
 • Zit er zoveel in de pot dat u elk jaar meer dan € 21.740 laat uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang uit laten keren
  om recht te hebben op het belastingvoordeel. Let op. Wilt u de uitkering voor uw AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moeten de uitkeringen een langere periode lopen: 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.
 • Is de jaarlijkse uitkering minder dan € 21.483? Dan kunt u de periodieke uitkeringen ook verdelen over minstens vijf jaar in plaats van 20 jaar (tijdelijke oudedagslijfrente).
 • De looptijd wordt vooraf afgesproken. Leeft u langer, dan krijgt u niets meer. U loopt dus een langlevenrisico. U kunt een vaste looptijd echter ook als voordeel zien.
 • Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het afsluiten. Deze kosten bestaan uit advies- en afsluitkosten.

Tip. Als u online een bankspaarovereenkomst aangaat zonder advies (execution only), betaalt u alleen afsluitkosten.

Let op. Er worden soms ook kosten per uitkering (ca. € 2 à € 3) in rekening gebracht.

De grootste voordelen van banksparen zijn de aftrekbaarheid bij een pensioentekort in box 1 en dat bij overlijden het spaartegoed naar uw erfgenamen gaat. Het grootste nadeel is dat u mogelijk de uitkering over minimaal 20 jaar moet spreiden.

14 jul. 2019

Categorie Sparen