Banken nemen loopje met wanbetalers hypotheken ...het blijven rovers!

Meer dan tien banken hebben de nieuwe regels voor wanbetalers van hypotheken nog niet ingevoerd. Daardoor betalen mensen met een betalingsachterstand meer dan nodig is.

Het gaat om renteboetes van €4,50 of 0,75% tot ruim 5% per maand, schrijven onderzoekers van MoneyView. De banken die zulke boetes opleggen aan mensen die hun maandbedrag te laat overmaken zondigen tegen de nieuwe Europese hypotheekrichtlijn. Die schrijft namelijk voor dat geldverstrekkers ’geen hogere vergoeding kan rekenen (…) dan de schade die de aanbieder heeft geleden’. In Nederland hebben banken het recht daarbovenop nog 2% op jaarbasis als wettelijke rente op te leggen.

Van de zestig hypotheekverstrekkers die ons land telt hebben 14 hun regels in de afgelopen maanden aangepast. Volgens MoneyView zijn er 30 die nu alleen nog de wettelijke rente in rekening brengen. Verder zijn er nog banken die helemaal geen wettelijke rente rekenen. Rabobank geeft trouwe klanten het voordeel van de twijfel, notoire wanbetalers gaan wel 2% extra betalen.