Altijd even nadenken...Papier is niet altijd geduldig

Het is niet genoeg om een goede overeenkomst van opdracht met een zzp’er te hebben. Ook de uitvoering van de overeenkomst verdient aandacht. Hoe zit dat?

Een juiste overeenkomst. Als u een zzp’er inhuurt voor een opdracht, is het belangrijk dat de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk juist is opgemaakt. Let op. Vanaf 1 januari 2017 moet u zo’n overeenkomst met een zzp’er laten goedkeuren door de Belastingdienst of een voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Ook uitvoering is belangrijk. Maar ook de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is van belang. Het is belangrijk dat de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd op de afgesproken manier. Een recente rechterlijke uitspraak, Rechtbank Gelderland, 04.08.2016 (RBGEL:2016:4262) , illustreert het belang daarvan.

Wat speelde er? Het bedrijf van Jan houdt zich bezig met het bergen en transporteren van voertuigen. Hij heeft deze activiteiten overgenomen van de BV van Piet en Klaas. Jan heeft daarna een overeenkomst gesloten met Piet en Klaas, waarin wordt afgesproken dat zij de berging en het transport voor het bedrijf van Jan blijven doen. Volgens de fiscus en de rechter is er sprake van dienstbetrekkingen en zijn Piet en Klaas verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Jan krijgt dus een naheffing voor de premies.

Niet gewild, toch gekregen ... De betrokkenen hebben volgens de rechter weliswaar geen arbeidsovereenkomst willen aangaan, maar gelet op de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarbij speelt onder meer een rol dat voor de werkzaamheden een vergoeding wordt betaald (loon), Piet en Klaas het werk zelf moeten doen (verplichting tot persoonlijke arbeid), zij bij ziekte worden doorbetaald en dat er afspraken zijn gemaakt over vakantiedagen. Bovendien is Jan bevoegd Piet en Klaas aanwijzingen te geven over de uitvoering van de werkzaamheden (gezagsverhouding). Tip. Zorg bij het sluiten van een overeenkomst van opdracht, dat deze niet de kenmerken van een normale arbeidsovereenkomst heeft.

Vermijd dat in een overeenkomst van opdracht afspraken over een vaste vergoeding, de verplichting het werk zelf te doen en de mogelijkheid aanwijzingen te geven staan.