All-inloon voor kleine contracten


Kleine arbeidscontracten brengen veel administratieve rompslomp met zich mee. Kan het betalen van all-inloon een oplossing zijn?

Wat houdt ‘all-inloon’ in? All-inloon is het brutoloon vermeerderd met vakantietoeslag (wettelijk minimaal 8%), vakantie-uren en eventueel andere zaken, zoals een 13e maand of atv-dagen. Dat scheelt administratieve rompslomp en daardoor kosten. Tip. Een all-inuurloon valt uiteraard hoger uit dan een gewoon uurloon, waardoor vooral jongere werknemers daar gecharmeerd van zijn.

Vakantie opbouwen. Iedere werknemer, dus ook de parttimewerknemer, heeft recht op de opbouw van vakantiedagen: per jaar minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur plus eventueel meer, afhankelijk van de afspraken in de cao of in de arbeidsovereenkomst. De berekening is extra lastig als de werknemer wisselende uren werkt.

Vakantie opnemen. De wet schrijft voor dat iedere werknemer de opgebouwde vakantiedagen ook daadwerkelijk kan opnemen. Maar het is (onder voorwaarden) ook toegestaan om vakantiedagen uit te betalen als onderdeel van het all-inloon. De werknemer bouwt wel het recht op om vakantie op te nemen, maar de werkgever hoeft hem niet door te betalen tijdens die vakantie.

Vaste rechtspraak. Het is vaste rechtspraak dat een all-inuurloon is toegestaan als het gaat om kleine contracten met een laag uurloon, zodat de werknemer niet te veel nadeel ondervindt van het feit dat hij tijdens zijn vakantie niet wordt doorbetaald. De werknemer moet immers wel de kans krijgen om uit te rusten van zijn werk (de ‘recuperatiefunctie’ van vakantie). Tip. De werkgever moet wel bijhouden wanneer werknemers met een all-inloon hun vrije dagen opnemen.

Wat administreren? Op de loonstrook moet vermeld staan: het normale loon over de gewerkte uren, de vakantietoeslag, de vergoeding voor de vakantiedagen en loon over eventueel meeruren. Tip. Leg het all-in uurloon gespecificeerd vast in de arbeidsovereenkomst.


Een all-inloon ontlast uw administratie. Check of de componenten goed zichtbaar zijn op de loonstrook en leg het all-inloon vast in de arbeidsovereenkomst.