€ 60 miljoen voor energiebesparing

Het Rijk heeft nieuwe subsidies beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen. Hoe kunnen huiseigenaren daar nu hun voordeel mee doen?

Huiseigenaren. De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren/bewoners die minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang aanbrengen. Het moet gaan om isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of het aanbrengen van hoogrendementsglas. De subsidie bedraagt circa 20% van de isolatiekosten.

VvE’s. Ook Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen voor koopappartementen subsidie krijgen voor isolatie, maar ook voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Aanvullende maatregelen. Daarbovenop is subsidie mogelijk voor aanvullende maatregelen, zoals isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas of warmteterugwinning.

Bonus. Wie zijn hele huis voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000,- bovenop de subsidie. Voor VvE’s geldt die bonus per appartement.

Subsidie en financiering. Subsidie aanvragen kan online sinds 15 september 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( http://www.rvo.nl ). Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Deze nieuwe subsidie en een lening tegen gunstige voorwaarden kunnen ook gecombineerd worden. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

Subsidie duurzame energie. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel was er al een investeringssubsidie duurzame energie. Deze subsidie blijft beschikbaar, naast deze nieuwe subsidieregeling.

Campagne. In oktober 2016 start een campagne over energiebesparing. Hierin komt ook de nieuwe subsidiemogelijkheid aan de orde. De campagne stelt komende jaren verschillende thema’s binnen energiebesparing centraal.

De subsidie moet ongeveer 20% van de isolatiekosten dekken. Het is ook mogelijk een gunstige lening af te sluiten voor energiebesparende maatregelen.